Hai ông lớn bán lẻ xăng dầu tiếp tục báo lãi

ngày 04/05/2023

Các doanh nghiệp xăng dầu lớn như Petrolimex, PVOil tiếp tục báo lãi trong quý I năm nay sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan năm 2022.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - nhà bán lẻ xăng dầu chiếm hơn 50% thị phần cả nước, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 67.432 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ 2022.

Thu từ hoạt động tài chính của Petrolimex tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm ngoái, gần 514 tỷ đồng. Nhờ đó, lãi gộp cũng tăng 22%, lên 3.560 tỷ đồng trong ba tháng đầu năm.

Tuy nhiên loạt chi phí đều tăng trong quý đầu năm, như chi phí tài chính tăng 27% lên mức gần 383 tỷ đồng (riêng chi phí lãi vay tăng hơn 30% cùng kỳ). Chi phí bán hàng, quản lý lần lượt tăng 22% và 14%, ảnh hưởng tới lợi nhuận.

Lãi trước thuế của Petrolimex là 838 tỷ đồng, nhưng sau khi trừ chi phí, thuế còn gần 667 tỷ đồng. Mức này tăng hơn 50% so với cùng kỳ 2022, nhưng chỉ bằng một nửa so với quý cuối năm ngoái.

Đến 31/3/2023, Petrolimex có hơn 9.011 tỷ đồng khoản tiền, tương đương tiền, giảm 22% cùng kỳ, do khoản chênh lệch tỷ giá gần 26 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi tại ngân hàng giúp doanh nghiệp thu về lãi tiền khoảng 227 tỷ đồng.

Nguồn: VnExpress