ĐHCĐ VDSC: Dứt điểm xóa lỗ lũy kế vào cuối năm 2015

ngày 09/04/2015

Năm 2015, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đặt kế hoạch tổng doanh thu 175 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 46 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,5% và 56% so với thực hiện 2014. Trong trường hợp không hoàn thành được kế hoạch do diễn biến thị trường không thuận lợi, HĐQT VDSC sẽ sử dụng một phần hoặc toàn phần thặng dư vốn cổ phần để bù hết lỗ lũy kế dứt điểm trong năm 2015.

ĐHCĐ VDSC: Dứt điểm xóa lỗ lũy kế vào cuối năm 2015

Toàn bộ nội dung trên đã được ĐCHĐ VDSC diễn ra chiều nay thống nhất thông qua.

Tại thời điểm cuối năm 2013, VDSC có khoản lỗ lũy kế hơn 150 tỷ đồng. Còn nhớ ĐHCĐ 2014, VDSC đề ra kế hoạch “phấn đấu đến hết năm 2016, VDSC có thể xóa lỗ lũy kế” còn khiến không ít cổ đông nghi ngờ. Tuy nhiên, nhờ diễn biến thị trường khả quan, năm 2014, VDSC đạt kết quả khả quan với khoản lãi hơn 105 tỷ đồng. Theo đó, lỗ lũy kế cuối năm đã giảm mạnh, còn hơn 45 tỷ đồng.

Năm 2015, VDSC xây dựng kế hoạch năm 2015, tổng doanh thu 175 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 46 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,5% và 56% so với thực hiện 2014. Nếu đạt được kế hoạch này, VDSC sẽ hoàn toàn xóa được hết lỗ lũy kế.

Trong giai đoạn 2015-2018, VDSC dự kiến lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ ở mức 15-50%, lỗ luỹ kế sẽ được xoá hết trong năm 2015, VĐL dự kiến tăng lên 600-800 tỷ đồng, thị phần môi giới duy trì nhóm 10 công ty đứng đầu thị trường.

Tại ĐHCĐ VDSC diễn ra chiều nay, ông Nguyễn Hiếu, Tổng Giám đốc VDSC cho biết, cơ sở đề ra kế hoạch năm 2015 dựa trên dự báo của VDSC về giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường là 3.000 tỷ đồng/ngày, không biến động nhiều so với năm 2013 (2.960 tỷ đồng/ngày). Thị phần VDSC dự kiến đạt mức 2%, dư nợ tài trợ bình quân 400 tỷ đồng, tăng 177% so với thực hiện năm 2013 (223 tỷ đồng), dư nợ ứng trước bình quân là 80 tỷ đồng.

Tuy nhiên, HĐQT VDSC cũng đặt ra trường hợp diễn biến thị trường không thuận lợi dẫn đến không đạt kết hoạch đề ra, do đó, HĐQT đã có tờ trình cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT sẽ được quyết định sử dụng một phần hoặc toàn phần nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần theo BCKT năm 2014 là 33,5 tỷ đồng để bù đắp lỗ luỹ kế.

Theo ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch HĐQT VDSC, việc xoá được lỗ luỹ kế là điều kiện quan trọng để VDSC thực hiện các kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đưa cổ phiếu VDSC ra khỏi diện cảnh báo và đảm bảo tính hấp dẫn của cổ phiếu. Vì vậy, VDSC rất quyết tâm trong việc xóa lỗ lũy kế vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, cổ đông cho rằng, chỉ trong hai quý cuối năm 2014, VDSC đã có lãi hơn 100 tỷ đồng thì so với kế hoạch cả năm 2015 là 46 tỷ đồng quá thận trọng. Ông Tuấn lý giải, thực chất lợi nhuận công ty đạt được trong 2014 đến nhiều từ việc thực hiện thành công của thương vụ bán cổ phần của CTCP Bảo hiểm Bảo Long cho đối tác khác. Theo tiến độ thanh toán, tiền phân bổ nhiều trong quý III và quý IV.

Còn về kế hoạch 2015, theo đánh giá của ông Tuấn như thế cũng là khá cao, bởi nhìn chi tiết vào các chỉ tiêu về doanh thu môi giới, dịch vụ, tự doanh đều bằng hoặc nhỉnh hơn so với năm 2014. Tuy nhiên, diễn biến thị trường từ đầu năm đến nay được đánh giá không như cùng kỳ, do đó, 46 tỷ đồng lợi nhuận là sự cố gắng của ban điều hành. Kết thúc quý 1, VDSC ước đạt 28 tỷ đồng doanh thu, gần 3,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Ngoài ra, để chủ động hơn nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh, VDSC dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ lên gần 550 tỷ đồng. Nguồn dự kiến huy động được 200 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành và tham gia thị trường trái phiếu.

HĐQT VDSC cũng có tờ trình huỷ phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức hoặc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014 do điều kiện thị trường năm 2014 chưa thuận lợi

Kết thúc năm 2014, VDSC đạt 228,6 tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu lớn nhất đến từ đầu tư tài chính 96,4 tỷ đồng, tương đương 42% tổng doanh thu và doanh thu hoạt động môi giới là 63,7 tỷ đồng, chiếm 28% tổng doanh thu. Tính đến cuối năm,VDSC có 59,2 ngàn tài khoản, trong đó số tài khoản mở mới là 1.733 tài khoản, đạt 58% so với mức kế hoạch được giao là 3.000 tài khoản. Số tài khoản đóng trong năm 2014 là 52 tài khoản. Tổng thị phần của VDSC trong năm 2014 là 1,46%, trong đó thị phần sàn HOSE đạt 1,61%, trên HNX là 1,06%, trên Upcom là 1,3%.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán