Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội

ngày 23/02/2024

Đến nay, cả nước đã quy hoạch gần 1.250 khu đất với quy mô gần 8.400 ha làm nhà ở xã hội, tăng thêm hơn 5.000 ha.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án "Đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" do Bộ Xây dựng tổ chức, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, cần thúc đẩy hơn nữa phát triển nhà ở xã hội, không chỉ dừng ở mục tiêu thí điểm 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Về nguồn lực phát triển nhà ở xã hội, Phó Thủ tướng cho rằng, vai trò bệ đỡ của Nhà nước rất quan trọng thông qua việc chủ động dành một khoản hàng năm hỗ trợ cấp bù lãi suất cho các ngân hàng. Do vậy, các bộ, ngành, địa phương cần dự báo tốt hơn trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy mô phát triển dân số, nhu cầu về nhà ở... để đạt được mục tiêu của Đề án này, cũng như hướng tới xây dựng một chương trình phát triển nhà ở xã hội lớn hơn, dài hơi hơn bao gồm cả khu vực nông thôn.

Đến nay, cả nước đã quy hoạch gần 1.250 khu đất với quy mô gần 8.400 ha làm nhà ở xã hội, tăng thêm hơn 5.000 ha.

Nguồn: VTV