Đại gia Đặng Thành Tâm lâm nợ 6.830 tỷ đồng

ngày 23/03/2015

Năm 2014, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm tiếp tục vay 3 ngân hàng thêm 555 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên con số 6.830 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn lên đến 3.489 tỷ đồng.

Đại gia Đặng Thành Tâm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2014 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), hiện công ty của ông Đặng Thành Tâm đang có khoản nợ ngắn hạn trên 3.341 tỷ đồng, trong đó vay và nợ ngắn hạn là 998 tỷ đồng. Nợ dài hạn của công ty này là 3.489 tỷ đồng.

Trong năm 2014, Công ty Kinh Bắc vay của 3 ngân hàng Việt với tổng số tiền là gần 555 tỷ đồng.

Cụ thể, Kinh Bắc vay của Ngân hàng Công thương (VietinBank) gần 122 tỷ đồng với lãi suất 11,5%/năm, vay của Ngân hàng Nam Việt (hiện nay là Ngân hàng Quốc Dân - NCBank) gần 113 tỷ với lãi suất 11,5%/năm và vay của Ngân hàng Đại Chúng (PVcomBank) 320 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2014 của KBC
Cũng theo báo cáo tài chính của KBC, tổng tài sản KBC tính đến cuối năm 2014 là trên 13.087 tỷ đồng. Doanh thu lớn nhất của KBC đến từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, đạt 1.069 tỷ đồng.

Kế đến là doanh thu từ việc bán nhà xưởng, đạt 229 tỷ đồng. Nguồn thu từ việc cho thuê kho, nhà xưởng và văn phòng đạt 35,6 tỷ đồng.

Trong năm 2014, công ty Kinh Bắc cũng đầu tư số tiền trên 446 tỷ đồng vào các công ty liên kết và đầu tư vào các dự án dài hạn trên 1.141 tỷ đồng.

Cụ thể, Kinh Bắc đã góp vốn 190 tỷ đồng vào Công ty CP Thủy điện SGI - Lào, tương đương với 19% vốn điều lệ của công ty. Góp vốn 21,48% vào Công ty Viễn thông Sài Gòn. Góp vốn 27,44% vào Công ty CP Đầi tư Phát triển Khu Công nghệ cao Sài Sòn. Góp vốn 28,14% vào Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Huế.

Ông Đặng Thành Tâm hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT KBC, nắm giữ trên 60 triệu cổ phiếu của công ty này. Ngoài ra, ông Tâm còn đang nắm giữ 17,5 triệu cổ phiếu của Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT); trên 18 triệu cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA); trên 44 triệu cổ phiếu của Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC); và trên 7 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Quốc Dân.

Nguồn VTC News