Cổ phiếu Eximbank ra khỏi diện cảnh báo

ngày 06/04/2018

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có thông báo về việc “Đưa cổ phiếu Eximbank ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 4/4/2018”.

Theo HOSE, Eximbank đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại khoản 4.2 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018 (thoát khỏi tình trạng lỗ lũy kế).

Trong tháng 1/2018, ông Lê Văn Quyết – Tổng Giám đốc Eximbank từng chia sẻ: Trong năm 2017, đà suy giảm quy mô tổng tài sản liên tục từ những năm trước đã được chặn lại và từng bước tăng trưởng ổn định đạt xấp xỉ mức tăng chung của toàn ngành.

 Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có thông báo về việc “Đưa cổ phiếu Eximbank ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 4/4/2018”.

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có thông báo về việc “Đưa cổ phiếu Eximbank ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 4/4/2018”.

Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu của Eximbank trong năm đều đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng gấp 2.5 lần năm 2016 và đạt trên 167% kế hoạch. Tình trạng lỗ lũy kế và cảnh báo giao dịch mà sở giao dịch chứng khoán áp đặt trên cổ phiếu EIB suốt hai năm qua sẽ sớm được gỡ bỏ.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 cho thấy, Eximbank có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2017 hơn 215 tỷ đồng.

Năm 2017, ngân hàng này có lãi ròng đạt gần 823 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2016. Trong đó, riêng quý IV năm 2017 đóng góp hơn một nửa với khoảng 447 tỷ đồng.

Trước đó, cổ phiếu EIB bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 8/4/2016 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm cuối năm 2014 và 2015 đều là số âm và cho đến 31/12/2017 vẫn lỗ lũy kế gần 463 tỷ đồng.

An Hạ

Nguồn Dân trí