Chủ tịch Eximbank: Ngân hàng vẫn đang ổn định

ngày 02/04/2016

Ông Lê Minh Quốc cho rằng Eximbank trải qua một thời gian đi chệch hướng, song không có những vấn đề nội tại và hứa hẹn sẽ đưa ngân hàng về quỹ đạo dẫn đầu như trước đây.

chu-tich-eximbank-ngan-hang-van-dang-on-dinh

Eximbank mạnh tay trích lập dự phòng. 

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank vừa công bố báo cáo kiểm toán 2015 và kết quả kinh doanh quý I. Theo đó, tổng tài sản đạt 123.263 tỷ đồng, huy động vốn đạt 101.165 tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh ước đạt 500 tỷ đồng. Trong quý, ngân hàng tiếp tục thực hiện việc hạch toán phân bổ đầy đủ các khoản chi phí dự phòng rủi ro để phản ánh đúng kết quả hoạt động.

Ông Lê Minh Quốc - Chủ tịch Hội đồng quản trị chia sẻ thêm: “Những chỉ số trong báo cáo tài chính cho thấy Eximbank đang có một sức khỏe ổn định. Chúng tôi đánh giá Eximbank không có những vấn đề về nội tại mà chỉ là có một thời gian đi chệch hướng. Do đó, định hướng trong nhiệm kỳ này là giải quyết những hậu quả của quá trình đi chệch hướng này và kéo Eximbank về quỹ đạo ngân hàng truyền thống, hàng đầu".

Tổng tài sản của ngân hàng năm 2015 là 125.725 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 63 tỷ đồng. Đây là con số không lớn nhưng cho thấy HĐQT đã mạnh tay trích lập dự phòng và xử lý tồn đọng. Các quỹ được trích lập từ lợi nhuận sau thuế có số dư tích lũy hơn 1.500 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,86% tổng dư nợ. Chỉ số an toàn vốn CAR là 17,03%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 48,79% và tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi là 78,65%.

Về khoản lỗ lũy kế 835,2 tỷ đồng cuối năm 2015, Eximbank giải thích vấn đề này đã được phát sinh trong những năm từ 2010 đến năm 2013 và đã được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 15/12/2015. Nguyên nhân là từ việc bán tài sản cố định là bất động sản cho Công ty cổ phần Bất động sản E Xim (Eximland) và đã ghi nhận các khoản lợi nhuận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2010 – 2013 chưa phù hợp quy định và đây là hoạt động đã qua.

Đây là báo cáo tài chính đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ mới bao gồm 9 thành viên được bầu vào tháng 12/2015, trong đó có 2 thành viên đại diện cho cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). SMBC là một định chế tài chính toàn cầu hàng đầu đến từ Nhật Bản và nhà đầu tư chiến lược của Eximbank từ năm 2008.

Ông Yasuhiro Saitoh, thành viên đại diện thứ hai của SMBC cam kết sẽ hỗ trợ ban lãnh đạo mới xây dựng kế hoạch phát triển một Eximbank chuyện nghiệp vào chu kỳ mới. Điều này có thể chia sẻ tại Đại hội cổ đông thường niên 2016 dự kiến tổ chức vào ngày 29/4 tới.

Nguồn Vnexpress