Các chế muốn biểu diễn tấu hài cho thế giới xem đây!

ngày 01/10/2016

Nghệ thuật xếp hình, khi xe sang hết đát, vẫn mãi là FA... là những hình ảnh hài hước không thể bỏ qua.

Nhận lấy này.

Nhận lấy này.

Nghệ thuật xếp hình.

Nghệ thuật xếp hình.

Mẹ cõng đi chơi nào.

Mẹ cõng đi chơi nào.

Lại là FA.

Lại là FA.

Khi xe sang hết đát.

Khi xe sang hết đát.

Tài giữ thăng bằng siêu hạng.

Tài giữ thăng bằng siêu hạng.

Chụp ảnh nào.

Chụp ảnh nào.

Gặp đồng hương rồi.

Gặp đồng hương rồi.

Chạy thôi.

Chạy thôi.

Nguồn GDTĐ