Bộ Y tế: Không kê thực phẩm chức năng vào đơn thuốc

ngày 04/12/2014

Cục Trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị không kê thực phẩm chức năng vào đơn thuốc.

Ông Trần Quang Trung, Cục Trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vừa gửi công văn đến các Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

 
Công văn cho biết: Trong thời gian gần đây, Cục An toàn thực phẩm nhận được phản ánh một số thầy thuốc có kê đơn thuốc có các sản phẩm thực phẩm chức năng.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quy chế về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế) quy định người kê đơn không kê thực phẩm chức năng trong đơn thuốc.

Để đảm bảo thực hiện tốt các quy định của ngành y tế, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế chỉ dạo các bệnh viện và người kê đơn thuốc không kê thực phẩm chức năng trong đơn thuốc theo quy định tại Quy chế nói trên.

Theo VTC News

{fcomment}