Bầu Đức bất ngờ "thay máu" nhân sự chủ chốt

ngày 15/10/2014

Chỉ trong một thời gian ngắn nhưng nhiều nhân sự "chủ chốt" của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức, bầu Đức làm CTHĐQT đã được thay đổi.

Ngày 30/9, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Rõ, là Phó Tổng Giám đốc công ty.

Bầu Đức bất ngờ

Ông Đoàn Nguyên Đức -CTHĐQT tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Tiếp đó, đến ngày 1/10, Hội đồng quản trị công ty này thống nhất bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốclà ông Nguyễn Xuân Thắng và bà Trần Thị Kim Chi.

Trước đó, ngày 29/9, ông Nguyễn Xuân Thắng đã từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát. Ngày 30/9, ông Lâm Hoàng Hải thay thế vị trí của ông Thắng, còn bà Nguyễn Thị Huyền được bổ nhiệm vào làm thành viên của Ban Kiểm soát.

Như vậy, hiện tại Ban Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Laigồm 6 thành viên: ông Nguyễn Văn Sự, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc; ông Đoàn Nguyên Thu, thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc; ông Võ Trường Sơn, Phó tổng giám đốc; ông Nguyễn Văn Minh, thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc và 2 phó tổng mới là ông Nguyễn Xuân Thắng và bà Hồ Thị Kim Chi.

Theo 24h

{fcomment}